THÔNG BÁO

V/v bổ sung một số hoạt động của Trung tâm trong năm học 2014 - 2015

__________

 

Kính gửi: - Các phòng, khoa, tổ đào tạo Trường CĐSP Sóc Trăng

                 -  Sinh viên các ngành đào tạo

 

Được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu Trường CĐSP Sóc Trăng, Trung tâm Hỗ trợ học tập (HTHT) xin thông báo đến các phòng, khoa, tổ đào tạo một số nội dung hoạt động bổ sung của Trung tâm trong năm học 2014 – 2015 như sau:

1.  Khai thác phòng luyện giảng

Đối tượng: Phục vụ GV - SV đến để hoạt động nghiệp vụ sư phạm (dùng các trang thiết bị sẵn có của Phòng luyện giảng).

Yêu cầu:

- Sử dụng đúng mục đích giảng dạy, học tập bộ môn và công tác nghiên cứu khoa học;

- Cá nhân làm bảng đề nghị sử dụng Phòng luyện giảng có xác nhận hoặc giới thiệu của đơn vị chủ quản (Phòng Đào tạo hoặc các khoa, tổ chuyên môn) và gửi trước ít nhất 3 ngày cho Trung tâm HTHT. (nhận mẫu bảng đề nghị tại TT.Hỗ Trợ Học Tập)

Qui trình thực hiện: Trên cơ sở đăng ký của cá nhân Trung tâm HTHT sẽ theo dõi và lên lịch phân phối sử dụng.

Thời gian: Mở cửa phục vụ hằng tuần từ thứ hai đến thứ sáu (theo giờ hành chính).

2.  Tổ chức tư vấn qua mạng cho sinh viên

Mục đích:

- Giúp cho sinh viên nghiên cứu, sưu tầm, tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cho việc học tập và kỷ năng nghề nghiệp trong tương lai;

- Tìm hiểu những nội dung thuộc chức năng giáo dục, đào tạo của nhà trường: (công tác thanh niên, công tác Đảng - Đoàn, công tác chuyên môn và các nội dung thuộc chức năng của nhà trường).

Yêu cầu:

- Gởi thắc mắc thông qua hộp thư (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) và nhận nội dung trả lời không quá 2 tuần đối với những vấn đề phức tạp.

Qui trình thực hiện:

- Trung tâm HTHT sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin và phối hợp với  các đơn vị trong trường (các tổ chức, đoàn thể, phòng, khoa tổ, giảng viên…) để trả lời các nội dung thắc mắc theo thời gian qui định;

- Trung tâm HTHT có quyền không thực hiện những nội dung ngoài chức năng và những nội dung vi phạm pháp luật.

Thời gian thực hiện : Suốt năm học.

3.  Phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn – nghiệp vụ cho sinh viên thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin

Mục đích:

- Giúp cho sinh viên nắm bắt các thông tin mới nhất của công nghệ thông tin (CNTT) để vận dụng trong đổi mới phương pháp học tập;

- Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả rèn nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, đặc biệt trong đổi mới phương pháp dạy học.

Qui trình thực hiện:

- Trung tâm HTHT sẽ tổ chức thu thập nhu cầu trong sinh viên để xây dựng kế hoạch;

- Trung tâm HTHT sẽ chủ động phối hợp với khoa, tổ và giảng viên chuyên ngành cũng như các bộ phận có liên quan khác để chuẩn bị nội dung và tổ chức bồi dưỡng cho sinh viên.

Thời gian thực hiện: Mỗi quý ít nhất một chuyên đề.

Rất mong các phòng, khoa, tổ đào tạo, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập phổ biến cho giảng viên, sinh viên các ngành đào tạo biết để thực hiện tốt theo tinh thần thông báo này.

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC TẬP