QUY CHẾ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

(Đính kèm Quyết định số 50/2008/QĐ-CĐSP ngày 24/06/2008)

 

CHƯƠNG I

HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC

 

Điều 1. Độ tuổi học viên

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng (sau đây gọi là Trung tâm hoặc TT-NNTH) nhận ghi danh học đối với học viên từ 11 tuổi trở lên.

Điều 2. Nhiệm vụ của học viên

Học viên ghi danh học tại Trung tâm hoặc tại các chi nhánh của Trung tâm có những nhiệm vụ sau:   

1. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành, dự kiểm tra do Trung tâm đề ra;        

2. Kính trọng thầy, cô giáo; cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Thực hiện đầy đủ nội quy của Trung tâm và các quy định của Quy chế này; 

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trung tâm;

4. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn;

5. Mang theo thẻ học viên do Trung tâm cấp hoặc hóa đơn thu học phí khi đến lớp học;

6. Học đúng lớp, đúng thời khóa biểu của lớp học mà học viên đã đăng ký;

7. Không cho người khác mượn thẻ học viên, hóa đơn thu học phí để vào học tại Trung tâm.

Điều 3. Quyền lợi của học viên

1. Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình.

2. Được chọn chương trình, hình thức, địa điểm học phù hợp với điều kiện, khả năng của học viên và theo quy định của Trung tâm.

3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hội thảo của Trung tâm.

4. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình và để góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của Trung tâm.

5. Được dự kiểm tra cuối khóa nếu học hết chương trình và thực hiện đủ các yêu cầu về đánh giá kết quả học tập trong chương trình mà học viên đã học tại Trung tâm.

Điều 4.  Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải có văn hóa, phù hợp với  đạo đức và lối sống của lứa tuổi.

2. Trang phục của học viên phải lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và môi trường sư phạm, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại Trung tâm.

Điều 5. Các hành vi bị cấm đối với học viên

 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của giáo viên, cán bộ công nhân viên và học viên khác của Trung tâm.

2. Gian lận trong khi kiểm tra.

3. Sử dụng ma túy, mang vào Trung tâm vũ khí, chất cháy nổ, các loại hóa chất độc hại, văn hóa phẩm đồi trụy. 

4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh ở lớp học và ở Trung tâm.

5. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học.

6. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

CHƯƠNG II

ĐĂNG KÝ HỌC

Điều 6. Lựa chọn lớp học

1. Học viên có thể đăng ký vào học một trong các lớp của Trung tâm từ trình độ A – C đang mở phù hợp với trình độ của mình.

2. Học viên có chứng chỉ ngoại ngữ B do các cơ sở đào tạo khác cấp thì có thể đăng ký học trình độ C tại Trung tâm.

3. Học viên muốn học các lớp đặc biệt phải đáp ứng yêu cầu về trình độ theo yêu cầu của lớp học đó.

Điều 7. Hình thức ghi danh học

1. Học viên đăng ký học trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm ( đặt tại Trung tâm Hỗ trợ học tập -KLF- số 77, tỉnh lộ 8, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại liên hệ: 079.3852527 (trong giờ hành chính).

2. Học viên có nhu cầu học tại chi nhánh nào của Trung tâm thì đăng ký tại Văn phòng của chi nhánh đó.

Điều 8. Thủ tục ghi danh        

1. Khi ghi danh học viên cần mang theo:

- Giấy tờ tùy thân có dán ảnh (chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ cán bộ, thẻ học sinh, thẻ sinh viên…);

- Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia A hoặc B (nếu cần theo yêu cầu của khóa học);

2. Các bước ghi danh:

- Ghi danh tại quầy tiếp tân của Trung tâm.

- Đóng tiền và nhận biên lai thu tiền tại bàn thủ quỹ.

Điều 9. Chuyển đổi lớp học

1. Trung tâm chỉ chuyển lớp cho học viên trong cùng một khóa học. Sau khi đăng ký học, học viên không thể chuyển sang học khóa sau hoặc chuyển tên cho người khác học.

2. Trong tuần lễ đầu sau ngày khai giảng, Trung tâm giải quyết chuyển đổi lớp học khi học viên thỏa mãn yêu cầu về trình độ quy định tại điều 6 của Quy chế này và lớp học mà học viên muốn chuyển đến còn chỗ trống.

CHƯƠNG III

HỌC PHÍ

Điều 10. Đóng học phí

1. Học viên đóng học phí trọn khóa ngay khi đến ghi danh.

2. Mức học phí khác nhau tùy theo lớp học. Trung tâm thông báo cụ thể học phí từng lớp học trước khi ghi danh học

Điều 11. Hoàn học phí

1. Học viên có thể yêu cầu được hoàn học phí. Trước ngày khai giảng hoặc trong tuần lễ đầu sau ngày khai giảng, học viên được nhận lại 90% học phí. Sau ngày khai giảng một tuần TT sẽ không giải quyết hoàn học phí nữa.

2. Hồ sơ yêu cầu hoàn học phí gồm có:

- Đơn yêu cầu hoàn học phí

- Hóa đơn thu học phí.

CHƯƠNG IV

ĐÁNH GIÁ CUỐI KHOÁ HỌC

Điều 12. Hình thức đánh giá

1. Kết quả học tập của mỗi khóa học sẽ được đánh giá suốt khóa học. Hình thức đánh giá do giáo viên phụ trách lớp tổ chức. Giáo viên sẽ hoàn tất công việc đánh giá khóa học trong tuần cuối của mỗi khóa học.

2. Học viên nghỉ học quá 1/3 thời gian các môn Anh văn, Tin học sẽ không được đánh giá kết quả của môn học đó.

Điều 13. Dự kiểm tra và cấp chứng chỉ

1. Học viên đã hoàn thành khóa học về ngoại ngữ - tin học theo chương trình quy định, đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra định kỳ, đóng đầy đủ học phí và lệ phí .

2. Có hồ sơ đăng ký kiểm tra hợp lệ theo quy định bao gồm: đơn xin đăng lý dự kiểm tra, ảnh, bản sao  giấy chứng minh nhân dân hay giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. Khen thưởng

Học viên Trung tâm có thành tích trong học tập được khen thưởng theo quy định.

 Điều 15. Xử lý vi phạm

1. Học viên của Trung tâm vi phạm Quy chế này và nội quy của Trung tâm trong quá trình học tập, rèn luyện, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

                 a) Khiển trách;

                 b) Cảnh cáo;

                 c) Buộc thôi học.

 2. Hình thức xử lý học viên do Giám đốc Trung tâm và Hội đồng kỷ luật của Trung tâm quyết định.