KẾ HOẠCH THÁNG 6/2015

__________

 

1.    Thư viện

- Thống kê sách VPDA đã nhận từ những năm về trước chưa nhập CSDL để lập kế hoạch xử lý, nhập CSDL và biên mục hồi cố.

- Lập biểu  khảo sát nhu cầu bạn đọc về thư viện số online.

- Hướng dẫn sinh viên thực tập nhập bổ sung và biên mục sách Dự án Văn hóa dân gian và một số khâu nghiệp vụ của thư viện.

- Thông báo thu hồi sách mượn của giáo viên, sinh viên cuối học kỳ.

- Tiếp tục nhận và kiểm tra sách trả tập thể của các lớp; kiểm kê, sắp xếp báo & tạp chí tháng 5/2015; soạn kế hoạch đề nghị thanh lý báo/tạp chí từ năm 2012 trở về trước.

2. KLF

- Kiểm tra, cài đặt lại các máy & sửa chữa các thiết bị hư hỏng.

- Phục vụ thiết bị giảng dạy, phòng internet, phòng máy cho các lớp hè.

- Tiếp tục tiếp nhận phiếu góp ý và tư vấn qua mạng cho sinh viên.

- Đăng bài cho website trường, duyệt các bài đăng và bảo trì website.

- Liên hệ với Văn phòng Bộ GD&ĐT để có kế hoạch nhận phôi chứng chỉ; in ấn, trình ký và cấp pháp chứng chỉ Anh văn và Tin học trình độ A cho Khóa 20/2015.

3. CÔNG TÁC CHUNG

- Thực hiện kế hoạch & nhiệm vụ của công tác hè 2015 theo sự phân công.

- Họp xét đánh giá, phân loại viên chức & xét các danh hiệu thi đua (năm học 2014-2015).