GIÁO TRÌNH CHUYÊN ĐỀ

                GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

                                        Tác giả: Nguyễn Thanh Bình 

                                        Nhà XB: Đại học Sư Phạm

                                        Nơi XB: Hà Nội

                                        Năm XB: 2011

                                        Số trang: 199 tr.

                                        Giá: 36.000đ

 

Kỹ năng sống là một trong những khái niệm được nhắc đến nhiều trong thời đại ngày nay. Có nhiều quan niệm về kỹ năng sống, nhưng đơn giản nhất kỹ năng sống là tất cả những điều cần thiết giúp chúng ta thích ứng với những thay đổi diễn ra hằng ngày. Kỹ năng sống được hình thành theo một quá trình, có khi tự nhiên thông qua những va chạm, những trải nghiệm trong cuộc sống, nhưng cũng có nhiều kỹ năng đòi hỏi mỗi cá nhân phải nghiêm túc nhận thức và tự rèn luyện. Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc quyển sách “Giáo trình chuyên đề Giáo dục Kĩ năng sống”. Tài liệu giúp người đọc đạt được:

- Về nhận thức:

+ Hiểu được đây là nội dung giáo dục mang ý nghĩa thực tế cao và rất quan trọng bổ trợ cho chương trình lí luận GDH nói chung và lí luận giáo dục nói riêng.

+ Hiểu về tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho người học. Thay đổi nhận thức về cách làm giáo dục.

+ Hiểu rõ ràng kĩ năng sống là gì. Hiểu được có thể giáo dục kĩ năng sống cho người học qua những con đường nào? Những kĩ năng sống cần giáo dục cho người học và cách thức tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho họ.

+ Nắm được mục tiêu chung của chương trình giáo dục kĩ năng sống cho người học nói chung, của từng chủ đề và từng hoạt động trong chủ đề nói riêng.

- Về thái độ:

+ Thấy được trách nhiệm của người làm công tác giáo dục trong việc tiến hành giáo dục kĩ năng sống cho người học.

- Về kĩ năng:

+ Có những kĩ năng sống cần thiết cho bản thân.

+ Biết khai thác tiềm năng giáo dục kĩ năng sống qua chương trình giáo dục đổi mới thông qua việc tiếp cận kĩ năng sống đối với nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục.

+ Biết vận dụng cách tiếp cận kĩ năng sống theo 4 trụ cột “Học để biết, học để làm, học để khẳng định, học để chung sống với mọi người” của giáo dục thế kỉ XXI đối với các nội dung giáo dục.

+ Biết tổ chức các hoạt động kĩ năng sống theo các chủ đề theo các cách tiếp cận “hướng vào người học”, “giáo dục dựa vào trải nghiệm”, “cùng tham gia”…

+ Biết vận dụng những hiểu biết về kĩ năng sống để xác định những nội dung và biện pháp giáo dục kĩ năng sống phù hợp với đối tượng giáo dục của mình.

Cấu trúc của tài liệu bao gồm 2 phần lớn:

Phần A: trình bày những vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống. Bên cạnh đó, tác giả còn trình bày cả tình hình giáo dục kĩ năng sống ở Việt Nam và ở một số nước trong khu vực để giúp học viên có cái nhìn tổng quan và hiểu về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cụ thể hơn.

Phần B: đi vào những nội dung cụ thể về giáo dục kĩ năng sống cho người học. Trong phần này gồm chín chủ đề hướng dẫn cách tổ chức hoạt động giáo dục nhằm hình thành các kĩ năng sống cốt lõi cho người học. Trên cơ sở đó họ có thể vận dụng vào giải quyết có hiệu quả các tình huống cụ thể trong cuộc sống.

Sách hiện đang lưu giữ tại phòng đọc và phòng mượn. Mời bạn đọc tìm đọc!